Poradna Opel Handycars

Kontakty

800 101 101 – Zelená linka Opel
Antonín Pokorný
antonin.pokorny@opel.cz
GSM: +420 724 336 648

Poradna pro život s postižením

NRZP
Mgr. Milena Kociánová, 736 105 660

Poradna

Zde Vám nabízíme nejdůležitější zákony a některé dokumenty
Podmínky nároku na průkaz OZP (nově karta sociálních systémů,
která současně slouží jako průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P)
portal.mpsv.cz/soc/dzp/prukaz
Příspěvek na mobilitu
portal.mpsv.cz/soc/dzp/mobilita
Příspěvky na nákup kompenzačních pomůcek
(vč. příspěvku na pořízení motorového vozidla)
portal.mpsv.cz/soc/dzp/pomucka
Zde naleznete potřebné formuláře k žádostem o sociální dávky
portal.mpsv.cz/forms
Kontakty na úřady práce v celé ČR
portal.mpsv.cz/sz/local
HEPNET- internetový portál
www.helpnet.cz